Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Introductie

Dit is een juridisch stukje. Hier onder staat eerst de verkorte versie en daarna de langere, volledige versie met juridische taal. Lees alles rustig door; als je vragen hebt kun je gewoon contact met me opnemen.

Ik bied je de mogelijkheid je gegevens bij me achter te laten, en daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. Jouw gegevens gebruik ik om je bestelling te verwerken, met je te communiceren of gericht reclame te maken. Ook gebruik ik informatie over je gedrag op mijn website om mijn diensten te verbeteren. Daarvoor zet ik diverse middelen in, zoals cookies, Google Analytics en Mailchimp. Met die partijen heb ik een verwerkers-overeenkomst gesloten. Je gegevens worden anoniem opgeslagen en niet doorgegeven aan derde partijen.

Als je niet wil dat ik je gegevens gebruik voor bepaalde doeleinden kun je me dat laten weten. Je kan je ook uitschrijven via de link die op iedere marketing e-mail staat, én je kan in je browser het gebruik van cookies uitschakelen. Maar in principe geef je toestemming voor het gebruik van jouw gegevens als je de website bezoekt, je inschrijft op de nieuwsbrief of iets bij me koopt.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kun je hier inzien.

Privacybeleid

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina maken we je duidelijk welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we die gegevens verzamelen en wat we er mee doen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Gebruiksaanwijzing van Babys en gelieerde domeinen (.nl). We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je het (privacy)beleid en algemene voorwaarden. Barbaraproper.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wij registreren vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, gebeurt dat via dubbele “opt-in“. Ook als je iets koopt of aan een workshop meedoet, kunnen we je gegevens registeren en gebruiken. Je mag altijd vragen wat ik over je bewaard heb, stuur in dat geval een mail naar barbara@barbaraproper.com. Ook kun je je altijd uitschrijven met de link die onderaan iedere nieuwsbrief staan.

Communicatie

Wanneer je ons e-mail of andere berichten stuurt, bewaren we die misschien. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens als die relevant zijn. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Barbaraproper.nl of die van een derde partij.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s op Youtube of een interessant boek op bol.com). Dat soort inhoud is gekoppeld aan die andere website en kan gegevens over jou verzamelen, of cookies plaatsen. We waken er over dat dit zo weining mogelijk gebeurt en linken nooit naar onbetrouwbare websites.

Cookies

Wij verzamelen geanonimiseerde gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Easyhosting of die van een derde partij zoals Google Analytics. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave-opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Je kunt natuurlijk ook al je cookies verwijderen of voorkomen dat je computer ze opslaat. Hoe je dat doet lees je hier en hier.

Reacties

Als je reacties op de site achterlaat, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Ook gebruiken we een geautomatiseerd spamfilter.

Media

Als je me om de een of andere reden fotos stuurt, is het verstandig de EXIF-gegevens te verwijderen, met name de GPS-locatiegegevens. Als je dat niet doet, kan iedereen die de foto downloadt zien wanneer en waar hij genomen is. Soms wil je dat niet… Hoe je die gegevens verwijdert kun je hier lezen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we daar van tevoren je toestemming voor hebben gekregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de (web)applicaties die hier onder staan. Je gegevens mogen door die applicaties of websites niet verder verspreid worden; ze zijn onderhevig aan dezelfde wetging als wij. Verder kan in enkele gevallen informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Gebruikte (web)-applicaties:

 • Bit.ly
 • Google (Analytics)
 • Mailchimp
 • Themeum
 • Woocommerce

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Aanpassen persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Stuur dan je vraag bij ons e-mail adres. Ook staat onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Barbara Proper
 • Alverno 27
 • 4731TW Oudenbosch
 • Nederland
 • Mobiel: 06 24637127
 • E-mail barbara@degebruiksaanwijzingvanbabys.nl
 • KvK-nummer: 70592764
 • Btw-identificatienummer: NL132548501B01

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.